Zyra për komunikim publik e Kryeprokurorit të Shtetit

Zyra për  Komunikim Publik  funksionon si pjesë e rëndësishme e Prokurorit të Shtetit.

Puna e kësaj Zyre ka për qëllim realizimin e njohjes së opinionit publik  me veprimtarinë dhe aktivitetet e gjithë institucionit të Prokurorit të Shtetit. 
 
Kjo Zyrë i bën transparente punët dhe aktivitetet e prokurorive si për opinionin publik, ashtu edhe për institucionet vendëse e ndërkombëtare, duke i ofruar informacione opinionit dhe mediave mbi veprimtarinë e prokurorive për aq sa lejohet me legjislacionin në fuqi.
 
Zyra për Komunikim Publik nuk ofron asnjë informatë qoftë të drejtpërdrejtë apo tërthorazi që do të zbulonte sekretet zyrtar, do të rrezikonte një hetim apo procedurë penale në zhvillim e sipër, do të dëmtonte integritetin, dinjitetin, sigurinë dhe të drejtat mbi privatësinë e cilitdo person, apo që do të shkelte të drejtat e të miturve.

Kontakti:
Liridonë Kozmaqi Hajdaraj,
Zëdhënëse
Tel: +381/38/200 18 848
Mob: +377/44/725-943
E-mail: [email protected];
Web:  www.psh-ks.net
Adresa postare: Rruga: "Luan Haradinaj",
kati i II-të, zyra 204, 10 000 Prishtinë, Kosovë

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.