Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me seli në Prishtinë, ka kompetencë të veproj pranë gjykatave Themelore për veprat penale që ka kompetencë sipas Ligjit Nr.03/L-052  për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës dhe juridiksioni i kësaj prokurorie shtrihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Në PSRK punojnë prokurorë nga misioni EULEX, Kryeprokurori, 8 prokurorë vendës, 30 staf mbështetës.

Administrator:
Faton Mecinaj
Tel: 038/200 18 906
Email: [email protected]

Asistentja Administrative:
Fatmire Ademi
Tel: 038/200 18 891
Email: [email protected]
Adresa: Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, rruga Fehmi Agani pa nr. Ndërtsa PTC, Prishtinë

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.