Prokuroria Komunale në Gjakovë

Prokuroria  Publike Komunale në Gjakovë, është themeluar rreth  viteve të 60-ta  ndërsa ka vazhduar së funksionuari në mënyrë të rregullt nga viti 2000 sikur edhe prokurorit të tjera në Kosovë.

Prokuroria funksionon me tre prokuror, përkatësisht kryeprokuroren dhe dy prokuror, ndërsa stafi përcjellës përbehet nga një administratore, dy referente ne shkritore, dy sekretare juridike, një arkiviste, një përkthyese, një vozitës, një pastruese, një dorëzues dhe 5 zyrtar të sigurimit, pra gjithësejt 15 punëtor..

Puna në këtë prokurori menaxhohet nga kryeprokurorja znj. Shpresa Bakija  e cila është përgjegjëse për menaxhimin e lëndëve  dhe punën e prokurorëve ndërsa  administratorja znj. Elida Tabaku,   kujdeset për menaxhimin e punës dhe stafit punues gjithmonë në  bashkëpunim me kryeprokuroren.
    
Menaxhimi  i punëve është i koordinuar ku secili  punëtor duhet të kryejë punën e vetë e në rast  nevoje duhen të kryejnë edhe punë të tjera dhe të raportoj te administratorja, e administratorja raporton te kryeprokurorja, për çdo punë që kryhet në këtë Prokurori.

Falë angazhimit të prokurorëve dhe stafit tjetër administrativ në këtë Prokurori është zvogëluar dukshëm numri i lëndëve të pakryera.

Prokuroria Publike Komunale në Gjakovë,  gjindet në rr. ‘’ Nëna Tereze”  afër qendrës.

Orari i punës  në këtë Prokurori fillon nga ora 8:00 h e deri në ora 16:00h ku brenda këtij orari ka një orë pushim pra pushimi i drekës nga ora 12:00 deri në orën 13: h.

Lajmet

10 gusht 2016

Shkrese nga Prokuroria

Ju falenderoj për shkresën tuaj të cilën e kam lexuar me vëmendje dhe njëkohësisht ju falënderoj sinqerisht për bashkëpunimin e deritanishëm ndërsa që gjej nga përmbajtja e shkresës suaj se shqetësimet e ngritura nga ana juaj janë legjitime dhe në të vërtetë janë shqetësime të...
9 gusht 2016

Prokuroria nis hetimet ndaj tre zyrtarëve komunal të Prizrenit

Prizren, 9 gusht 2016 – Prokuroria Themelore në Prizren ka filluar hetimet kundër N.K., B.B. dhe B.E., që të tre zyrtarë në Komunën e Prizrenit, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se si bashkëkryerës kanë kryer veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 paragrafi 5-2 lidhur me nenin...