Prokuroria Komunale në Ferizaj

Prokuroria Komunale në Ferizaj përbëhet nga:

Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit, shtatë prokurorë, prej tyre një është e gjinisë femërore dhe shtatë të gjinisë mashkullore, administratorit dhe trembëdhjetë punëtorëve administrativ, ku prej tyre tetë janë të gjinisë femërore dhe pesë të gjinisë mashkullore.

Kjo Prokurori mbulon pesë komuna duke përfshirë Ferizajn, Kaçanikun, Shtërpcën, Shtimen dhe Hanin e Elezit.

Gjatë një viti kalendarik, duke u bazuar në raportin e vitit 2011 në Prokurorinë Komunale në Ferizajt,  numri i lëndëve arrin  rreth 4000 lëndë, duke përfshirë edhe lëndët e bartura të vitit paraprak dhe lëndët për mitur. Prokuroria Komunale në Ferizaj gjatë vitit 2011 vetëm me katër  prokurorë ka arritur t’i kryej rreth 2.329 lëndë.   

Adresa postare e Prokurorisë Komunale në Ferizaj është:

Rruga “Dëshmoret e Kombit” pa nr., ndërtesa e Gjykatës Komunale në Ferizaj, kati i tretë, 70.000 Ferizaj , 

Numri i telefonit kontaktues është 0290-321-633.

 

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.