Njoftimet e brendshme

NJOFTIM - Njoftohen te gjithe kandidate qe jane kualifikuar per testim me shkrim dhe interviste me goje, lidhur me poziten Administrator i Prokurorise, nje (1) pozite ne Prokuroria Speciale e Republikes se Kosoves, me reference Kodi: KPK/ PSH/ POZ - 001. Sipas konkursit, te dates 28.04.2017 te mbyllur me daten 12.05.2017, ku nen numrin rendor I eshte publikuar nje vend pune.N J O F T I M - Sipas Konkursit te dates 01.06.2017 - 09.06.2017 te publikuar per pranimin e praktikanteve per praktike vullnetare per periudhe nje (1) vjec;are, po e publikojme regjistrin e kandidateve te pranuar .NJOFTIM - njofton të gjithë kandidatët për prokurorë se TESTI KUALIFIKUES do të mbahet më 24 qershor 2017 në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike (ish shkolla policore) në VushtrriNJOFTIM I KANDIDATEVE TE PERZGJEDHUR NE LISTEN E NGUSHTE - Zyrtar Ligjor 1NJOFTIM I KANDIDATEVE TE PERZGJEDHUR NE LISTEN E NGUSHTE - Udhëheqës i Sektorit të Shkrimorës, Një(1)pozitëNJOFTIM - PËR TË GJITHË APLIKUESIT PËR GABIMIN TEKNIK TË PËRVJEDHUR NË KONKURSIN E PUBLIKUAR MË 28.04.2017 – 12.05.2017NJOFTIM I KANDIDATEVE TE PERZGIEDHUR NE LISTEN E NGUSHTENjoftim - Sipas konkursit të datës 29.03.2017 deri 12.04.2017 ku nën numrin rendor I është publikuar një vend pune: Zyrtar i financave 2, një (1) pozitë jo e karrierës, punësim per Kohl të Aktuar per zëvendësim të nënpunëses që gjendet në pushim të lehonisë, në Prokurorinë themelore Prizren me nummer referenda: KODI: KPK/PSH/PZO - 011.APLIKACIONI PËR PROKURORKONKURS PUBLIK - Për rekrutimin e tetëmbëdhjetë (18) prokurorëve të shtetit në nivel të prokurorive themelore të Republikës së Kosovës

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.