Prokuroria Themelore në Mitrovicë

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, përfshinë territorin e Mitrovicës, Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 8 prokurorë dhe 31 staf mbështetës.

Administratore:
Ali Mehmeti
Tel: 044/273 626
Email: [email protected]     

Asistentja Administrative:
Kimete Miftari
Tel: 044/438 934
Email: [email protected]
Adresa: Prokuroria Themelore e Mitrovicës, objekti i ish- Gjykatës Themelore të Vushtrrisë, rruga Dëshmorët e Kombit

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.