Prokuroria Themelore në Mitrovicë

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, përfshinë territorin e Mitrovicës, Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 8 prokurorë dhe 31 staf mbështetës.

Administratore:
Ali Mehmeti
Tel: 044/273 626
Email: [email protected]     

Asistentja Administrative:
Kimete Miftari
Tel: 044/438 934
Email: [email protected]
Adresa: Prokuroria Themelore e Mitrovicës, objekti i ish- Gjykatës Themelore të Vushtrrisë, rruga Dëshmorët e Kombit

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.