Memorandumet

Marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbim të informatave, vlerësim të riskut dhe koordinim në mes të institucioneve dhe agjencioneve të zbatimit të ligjitMemorandum i Mirëkuptimit midis Zyrës së Kryeprokuorit të Shtetit të Kosovës dhe Prokurorisë Publike të Republikës së MaqedonisëMemorandum Bashkëpunimi në mes Prokurorit të Shtetit dhe Institutit të Kosovës për DrejtësiMemorandum Bashkëpunimi në mes: KGJK, PSH, PK, KQZ dhe PZAP Lidhur me Zgjedhjet Parlamentare 2014Memorandum Bashkëpunimi - Nr:01-334 / Datë: 2101/2014 - ndërmjet Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Bankës Qendrore të Kosovës, Agjensionit Kundër Korrupcionit, Agjencisë së Kosovës për InteligjencëMemorandum Bashkepunimi - KPK - IKDMemorandum Bashkëpunimi në mes Prokurorit të Shtetit dhe Institutit të Kosovës për DrejtësiMemorandum bashkëpunimi në mes KGJK, KPK, PK, KQZ, dhe PZAP lidhur me zgjedhjet 2013Marrëveshja e Mirëkuptimit për Bashkëpunim në Fushën e Sigurisë Individuale të Prokurorëve në rastet e Kërcnimeve ndaj tyreMemorandum mirëkuptimi në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të KosovësMemorandum mirëkuptimi në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Ministrisë së Administratës Publike të Republikës së KosovësMarrëveshje e Bashkëpunimit në mes të Qendrës Juridike të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Republikës së KosovësDeklaratë e Përbashkët për bashkëpunimin në çështjet penale midis Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës dhe Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së TurqisëDeklaratë e përbashkët mbi bashkëpunimin në luftën kundër krimit të organizuar Mes Zyrës së Prokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës Dhe Drejtoria e Krimeve dhe Faljes pranë Ministrisë së Drejtesisë së Republikës së Frances, duke përfaqësuar prokurorinë në veganti ate pranë J uridiksioneve Ndër-rajonale të Specializuara (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy dhe Fort de France)Marrëveshje bashkëpunimi në mes të Prokurorisë së Shtetit dhe Agjencisë Kundër KorrupsionitMemorandum mirëkuptimi ndërmjet Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJ) mbi transferimin e autoritetit, aseteve dhe personelit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës tek Këshilli Prokurorial i KosovësMemorandum Mirëkuptimi në mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorit të Shtetit për Transferimin e KompetencaveMemorandum Mirëkuptimi Ndërmjet Prokurorisë së Shtetit të Republikës së Kosovës dhe Zyrës së Prokurorit të Lartë Shtetëror të Malit të ZiMemorandum Mirëkuptimi për bashkëpunimin në Fushën Penale ndërmjet Prokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës dhe Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së ShqipërisëMemorandum Mirëkuptimi mbi bashkëpunimin midis Zyrës së Prokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës dhe Zyres së Prokurorit të Përgjithshëm të Republikës së Kroacisë në Luftën kundër krimit ndër-shtetëror dhe pastrimit të përfitimeve prej tijMemorandum i Mirëkuptimi Ndërmjet Zyrës së Prokurit Shtetëror të Republikës së Kosovës dhe Zyrës Qendrore Antimafia të ItalisëMarrëveshje e Mirëkuptimit për punën praktike të studentëve të drejtësisë e lidhur në mes të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe Këshillit Prokurorial të Republikës së KosovësMemorandum i Mirëkuptimit për partneritet ndërmjet Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të KosovësMemorandum i Mirëkuptimit për bashkëpunim reciprok arritur ndërmjet KPK dhe BIRNMemorandum Mirekuptimi ne mes Keshillit Gjyqesor te Kosoves dhe Keshillit Prokurorial te KosovesMemorandumi i bashkëpunimit në mes Prokurorit të Shtetit dhe Agjencisë së Kosovës për InteligjencëDeklaratë e përbashkët në mes Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe Ministrisë së Drejtësisë së TurqisëMemorandum Bashkëpunimi për Koordinim dhe mbështetje për Njësinë për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Zbatim të LigjitMarrëveshje ndërmjet Kryeprokurorit të EULEX-it

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.