Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, u takua me kryeprokurorët e të gjitha prokurorive në vend

20 prill 2017

Prishtinë, 20 prill 2017/ Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka mbajtur sot takim pune me kryeprokurorët e prokurorive Themelore, Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë së Apelit.

Gjatë këtij takimi sipas kërkesës së kryeprokurorit Lumezi të gjithë kryeprokurorët e prokurorive të vendit, raportuan për muajin mars të këtij viti për punën e prokurorive që i drejtojnë, si dhe për punën e secilit prokuror të asaj prokurorie.
Në këto raporte të paraqitura nga kryeprokurorët e të gjitha prokurorive, ishin të përfshira të dhënat për numrin e lëndëve në punë, numrin e lëndëve të pranuara, të kryera dhe të mbetura, si dhe statistikat për punën e secilit prokuror.

  • Nga paraqitja e këtyre raporteve u pa se gjatë muajit mars 2017 ka pasur rezultate të mira të punës dhe rritje të efikasitetit të punës në të gjitha prokuroritë themelore, në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, si dhe në Prokurorinë e Apelit.
  • Vetëm gjatë muajit mars në Prokurorinë e Apelit 518 lëndët e pranuara në punë kanë përfunduar, ndërkaq gjatë këtij muaji Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka pranuar në punë 22 lëndë dhe i ka përfunduar 19 lëndë.
  • Ndërkaq, shtatë prokuroritë themelore gjatë muajit mars 2017 kanë pranuar në punë 2731 lëndë dhe kanë përfunduar 3696 lëndë, që do të thotë se prokurorët kanë përfunduar 965 lëndë më shumë sesa kanë pranuar në punë. 
  • Prokuroria Themelore në Prishtinë ka pranuar në punë 1087 lëndë dhe ka përfunduar 1550;
  • Prokuroria Themelore në Ferizaj ka pranuar në punë 251 lëndë dhe ka përfunduar 475;
  • Prokuroria Themelore në Gjilan ka pranuar në punë 273 lëndë dhe ka përfunduar 259;
  • Prokuroria Themelore në Gjakovë ka pranuar në punë 192 lëndë dhe ka përfunduar 193;
  • Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka pranuar në punë 155 lëndë dhe ka përfunduar 308;
  • Prokuroria Themelore në Pejë ka pranuar në punë 402 lëndë dhe ka përfunduar 427;
  • Prokuroria Themelore në Prizren ka pranuar në punë 371 lëndë dhe ka përfunduar 484.

 

Poashtu gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi kërkoi nga kryeprokurorët e të gjitha prokurorive themelore që të caktojnë nga një prokuror, me përjashtim të Prokurorisë Themelore në Prishtinë që duhet të caktoj dy prokurorë, të cilët do të merren me trajtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me dhunën në familje, me synim për ngritje të efikasitetit në trajtimin e këtyre lëndëve, duke siguruar që këto lëndë të trajtohen me prioritet. Këta prokurorë do të specializohen për rastet e dhunës në familje në pajtim me kërkesat që burojnë nga Strategjia kombëtare e Republikës së Kosovës për mbrojtje nga dhuna në familje dhe Plani i veprimit 2016-2020.  

 

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.