Haxhi Derguti - Kryeprokuror

Haxhi Derguti

Kryeprokuror

Haxhi Derguti i lindur me 07.07.1956 ne Rezalle KK-se Skenderaj
 
Shkollën fillore e kam kryer ne Kline ne vitin 1971
shkollën e mesme Gjimnazin "Luigj Gurakuqi"ne Kline e ka përfunduar me 1975
 
Fakultetin Juridik e ka kryer ne vitin 1979
 
Ne tetor 1979 është punësuar ne ndërmarrjen "Mirusha"fillimisht Praktikant e pastaj përfaqësues juridik i saj deri ne tetor 1981.
 
Ne tetor 1981 emërohet sekretar i Kuvendit te Komunës se Klinës deri korrik 1987.
 
Ne korrik 1987 emërohet kryetar i Gjykatës komunale ne Kline deri shtator 1990.
 
Me 01.01.1991 emërohet drejtor i ndërmarrjes private "Dushi" deri me 31.12.1998
 
Me 01.01.2000 nga përfaqësuesi special i OKB-se ne Kosove emërohet ne detyrën e kryetarit te Gjykatës Komunale ne Kline deri 29.06.2010.
 
Nga data 29.06.2010 me dekret te Presidentit te Kosovës emërohet prokuror i Prokurorisë Publike te Qarkut ne Prishtine.
 
Provimin e jurisprudencës e kreu me 25.06.1989

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.