Jetish Maloku -

Jetish Maloku

Jetish Maloku ka  lindur 06.12.1962.
Ka diplomuar në Fakultetin Juridik – Universiteti i Prishtinës 1986. Ka kryer studimet master në vitin 2010,

Eksperienca:
Gjykatës i Gjykatës për Kundërvajtje 2000-2002,
Prokuror në PPK – 2002 – 2004,
Prokuror në PPQ – 2004,
z. Molaoku aktualisht është Kryeprokuror i Qarkut në Gjilan dhe anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës


Ekspert i certifikuar nga Këshilli i Evropës nga lëmi për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut,
Ekspert nga Lëmi i Etikës Gjyqësore dhe trajner pranë Institutit Gjyqësor të Kosovës,

Nga data 15.07.2010 anëtar i KGJK-së, dhe Komisionar pranë KPGJK-së

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.