Imer Beka  -

Imer Beka

Emri: Imer
Mbiemri: Beka
Vendi I lindjes:Fshati Braine -KK Podujevë - Kosovës
Datëlindja: 15.06.1954

EKSPERIENCA
Data(prej-deri) 01.03.1982 deri me 27.07.1990
Emri .adresa e Punëdhënësit:
Sekretariati Krahinor i Judikaturës
Sektori :   I gjyqësorit
Pozitat :    Praktikant,
Bashkëpunëtor profesional,
Bashkëpunëtor i larte profesional
Këshilltar – Mbikëqyrës në sektorin e gjyqësorit.
Data(prej-deri) 01.01.2001 deri me  31.05.2004

Emri .adresa e Punëdhënësit:   
Gjykata e larte për kundërvajtje e Kosovës
Sektori: Gjykata
Pozita: Administrator

Data(prej –deri) 01.06.2004 dhe me tutje e ushtroj ketë funksion.

Emri .adresa e Punëdhënësit :   
Prokuroria publike komunale ne Prishtine.
Sektori: Prokuroria.
Pozita: Prokuror publik.

EDUKIMI DHE TRAJNIMI

Data(prej –deri)1969/70  -  1973/74
Emri i shkollës se mesme:   Gjimnazi – Liceu “ Sami Frashri” Prishtine.
Data(prej – deri) :    1975/76  -  1980/81.
Universiteti :  Universiteti i Prishtinës.
Fakulteti :   Fakulteti Juridik.
Titulli :    Jurist i diplomuar.

Kualifikime tjera :  
Data:      02.02.1990.
Kualifikimi       Provimi i Judikatures.
Sek. i Judikatures       Prishtine.
Data:      1994/95 deri me 1996/97.
Universiteti :     Universiteti i Prishtinës.
Fakulteti :      Fakulteti Juridik.
Titulli:Studime postdiplomike te kryera.
është ndare tema e magjistraturës.

Trajnimet profesionale: Kursi për fillestar për aplikant ne prokurori nga data 24-27-2004, i sponzoruar nga Institute Gjyqësor i  Kosovës
Shkathtësitë e përparuara prokuroriale  nga data 20-21.09.2005 dhe zhvillimi i strategjisë se ndjekjes penale, i sponzoruar nga Departamenti i Drejtësisë.
Metodat bashkohore për prezantimin e provave dhe dëshmitarëve  sponzorus Departamenti I Drejtësisë, nga data   16-20.12.2005.
Shqyrtimi kryesor ne seance penale nga data 03-09.06.2006, i sponzoruar nga Departamenti i Drejtësisë.
Rastet e menaxhimit te sistemit informativ, nga dt. 21.09.2009  Sponzorus i programit Unioni Evropian – sistemi i menaxhimit
të lëndëve.
                    
Hetimi dhe ndjekja  penale  nga data 31.03.2009 Sponzorus Instituti Gjyqesor i Kosovës & Departamenti i Drejtësisë etj.

Gjuha: Shqipe , Anglishte , Gjermane , Serbe dhe Kroate.

Kompjuteri: Microsoft Outlook,Microsoft Excel,Microsoft World.        
 

Lajme

2 shkurt 2017

UNDP në mbështetje të Prokurorit të Shtetit

Prishtinë, 2 shkurt 2017 - Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, ka pritur sot në takim pune një delegacion të UNDP në Kosovë, të përbërë nga Alessandra Roccasalvo - zevendës Përfaqësuese e Përhershme, Virgjina Dumnica - Menaxhere e portfolios së sundimit të ligjit, Shqipe Neziri Vela – menaxhere e...