Imer Beka  -

Imer Beka

Emri: Imer
Mbiemri: Beka
Vendi I lindjes:Fshati Braine -KK Podujevë - Kosovës
Datëlindja: 15.06.1954

EKSPERIENCA
Data(prej-deri) 01.03.1982 deri me 27.07.1990
Emri .adresa e Punëdhënësit:
Sekretariati Krahinor i Judikaturës
Sektori :   I gjyqësorit
Pozitat :    Praktikant,
Bashkëpunëtor profesional,
Bashkëpunëtor i larte profesional
Këshilltar – Mbikëqyrës në sektorin e gjyqësorit.
Data(prej-deri) 01.01.2001 deri me  31.05.2004

Emri .adresa e Punëdhënësit:   
Gjykata e larte për kundërvajtje e Kosovës
Sektori: Gjykata
Pozita: Administrator

Data(prej –deri) 01.06.2004 dhe me tutje e ushtroj ketë funksion.

Emri .adresa e Punëdhënësit :   
Prokuroria publike komunale ne Prishtine.
Sektori: Prokuroria.
Pozita: Prokuror publik.

EDUKIMI DHE TRAJNIMI

Data(prej –deri)1969/70  -  1973/74
Emri i shkollës se mesme:   Gjimnazi – Liceu “ Sami Frashri” Prishtine.
Data(prej – deri) :    1975/76  -  1980/81.
Universiteti :  Universiteti i Prishtinës.
Fakulteti :   Fakulteti Juridik.
Titulli :    Jurist i diplomuar.

Kualifikime tjera :  
Data:      02.02.1990.
Kualifikimi       Provimi i Judikatures.
Sek. i Judikatures       Prishtine.
Data:      1994/95 deri me 1996/97.
Universiteti :     Universiteti i Prishtinës.
Fakulteti :      Fakulteti Juridik.
Titulli:Studime postdiplomike te kryera.
është ndare tema e magjistraturës.

Trajnimet profesionale: Kursi për fillestar për aplikant ne prokurori nga data 24-27-2004, i sponzoruar nga Institute Gjyqësor i  Kosovës
Shkathtësitë e përparuara prokuroriale  nga data 20-21.09.2005 dhe zhvillimi i strategjisë se ndjekjes penale, i sponzoruar nga Departamenti i Drejtësisë.
Metodat bashkohore për prezantimin e provave dhe dëshmitarëve  sponzorus Departamenti I Drejtësisë, nga data   16-20.12.2005.
Shqyrtimi kryesor ne seance penale nga data 03-09.06.2006, i sponzoruar nga Departamenti i Drejtësisë.
Rastet e menaxhimit te sistemit informativ, nga dt. 21.09.2009  Sponzorus i programit Unioni Evropian – sistemi i menaxhimit
të lëndëve.
                    
Hetimi dhe ndjekja  penale  nga data 31.03.2009 Sponzorus Instituti Gjyqesor i Kosovës & Departamenti i Drejtësisë etj.

Gjuha: Shqipe , Anglishte , Gjermane , Serbe dhe Kroate.

Kompjuteri: Microsoft Outlook,Microsoft Excel,Microsoft World.        
 

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.