Imer Beka  -

Imer Beka

Emri: Imer
Mbiemri: Beka
Vendi I lindjes:Fshati Braine -KK Podujevë - Kosovës
Datëlindja: 15.06.1954

EKSPERIENCA
Data(prej-deri) 01.03.1982 deri me 27.07.1990
Emri .adresa e Punëdhënësit:
Sekretariati Krahinor i Judikaturës
Sektori :   I gjyqësorit
Pozitat :    Praktikant,
Bashkëpunëtor profesional,
Bashkëpunëtor i larte profesional
Këshilltar – Mbikëqyrës në sektorin e gjyqësorit.
Data(prej-deri) 01.01.2001 deri me  31.05.2004

Emri .adresa e Punëdhënësit:   
Gjykata e larte për kundërvajtje e Kosovës
Sektori: Gjykata
Pozita: Administrator

Data(prej –deri) 01.06.2004 dhe me tutje e ushtroj ketë funksion.

Emri .adresa e Punëdhënësit :   
Prokuroria publike komunale ne Prishtine.
Sektori: Prokuroria.
Pozita: Prokuror publik.

EDUKIMI DHE TRAJNIMI

Data(prej –deri)1969/70  -  1973/74
Emri i shkollës se mesme:   Gjimnazi – Liceu “ Sami Frashri” Prishtine.
Data(prej – deri) :    1975/76  -  1980/81.
Universiteti :  Universiteti i Prishtinës.
Fakulteti :   Fakulteti Juridik.
Titulli :    Jurist i diplomuar.

Kualifikime tjera :  
Data:      02.02.1990.
Kualifikimi       Provimi i Judikatures.
Sek. i Judikatures       Prishtine.
Data:      1994/95 deri me 1996/97.
Universiteti :     Universiteti i Prishtinës.
Fakulteti :      Fakulteti Juridik.
Titulli:Studime postdiplomike te kryera.
është ndare tema e magjistraturës.

Trajnimet profesionale: Kursi për fillestar për aplikant ne prokurori nga data 24-27-2004, i sponzoruar nga Institute Gjyqësor i  Kosovës
Shkathtësitë e përparuara prokuroriale  nga data 20-21.09.2005 dhe zhvillimi i strategjisë se ndjekjes penale, i sponzoruar nga Departamenti i Drejtësisë.
Metodat bashkohore për prezantimin e provave dhe dëshmitarëve  sponzorus Departamenti I Drejtësisë, nga data   16-20.12.2005.
Shqyrtimi kryesor ne seance penale nga data 03-09.06.2006, i sponzoruar nga Departamenti i Drejtësisë.
Rastet e menaxhimit te sistemit informativ, nga dt. 21.09.2009  Sponzorus i programit Unioni Evropian – sistemi i menaxhimit
të lëndëve.
                    
Hetimi dhe ndjekja  penale  nga data 31.03.2009 Sponzorus Instituti Gjyqesor i Kosovës & Departamenti i Drejtësisë etj.

Gjuha: Shqipe , Anglishte , Gjermane , Serbe dhe Kroate.

Kompjuteri: Microsoft Outlook,Microsoft Excel,Microsoft World.        
 

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.