Shukri Jashari -

Shukri Jashari

Emri:        SHUKRI
Mbiemri:    JASHARI
Data e lindjes:    18  DHJETOR 1962
Vendi i lindjes: fshati Doganaj K.Ferizaj, Kosovë

KUALIFIKIMI SHKOLLOR :
 

LLOJI I SHKOLLESVITI I STUDIMEVEDIPLOME E FITUAR
Provimi I judikatures10.04.2004 PrishtinePo
Provimi hyres per gjyqtar dhe prokuror (PFAL) Inst.Gjyq.KosovesShtator 2008 deri 22.12.2009Po
Fakulteti Juridik - Universiteti i Prishtines01.10.1982-28.03.1991Po
Shkolla e mesme Juridik - Ferizaj01.09.1977 - 01.06.1981Po
Shkolla Fillore - fsh.Zaskok01.09.1969 - 01.06.1977Po

NJOHJA E GJUHËVE:

GJUHAKUPTOJFLASSHKRUAJ
ShqipeGjuhe amtareGjuhe amtareGjuhe Amtare
Anglishtjojojo
SerbokroatishtMireMireMire

PËRVOJA E PUNES:

PUNEDHENESIPREJDERITITULLIPAGA VJETORE
DAGJ-Prishtine10 janar 200521.10.2010Bashkpunetor Profesional
Prokuroria Komunale ne Ferizaj22.10.2010-----------Prokuror Publik
Prokuroria Komunale ne Ferizaj27.10.2010-----------U.D.Kryeprokuror

KUALIFIKIME TJERA:
  • Provimi I Jurisprudencës, ( Judikaturës ) 10.04.2004
  • Provimi hyrës për Gjyqtar dhe Prokuror
  • Programi fillestar për Arsimin Ligjor –PFAL, Instituti Gjyqësor i Kosovës, shtator 2008 -dhjetor 2009
PUNA ME KOMPJUTER:
  • MS Win XP, ‘2000.  MS Office package ‘2000, ‘2003. Internet and Intranet web browsing
KURSE TE TJERA DHE TRAJNIME:
  • Participant in the Public Administration Legal Clinic Programme,
  • Attended the one-Semester Course on: Contemporary International Business Transactions.
  • Patent Shoferi, kategoria B

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.