Shukri Jashari -

Shukri Jashari

Emri:        SHUKRI
Mbiemri:    JASHARI
Data e lindjes:    18  DHJETOR 1962
Vendi i lindjes: fshati Doganaj K.Ferizaj, Kosovë

KUALIFIKIMI SHKOLLOR :
 

LLOJI I SHKOLLESVITI I STUDIMEVEDIPLOME E FITUAR
Provimi I judikatures10.04.2004 PrishtinePo
Provimi hyres per gjyqtar dhe prokuror (PFAL) Inst.Gjyq.KosovesShtator 2008 deri 22.12.2009Po
Fakulteti Juridik - Universiteti i Prishtines01.10.1982-28.03.1991Po
Shkolla e mesme Juridik - Ferizaj01.09.1977 - 01.06.1981Po
Shkolla Fillore - fsh.Zaskok01.09.1969 - 01.06.1977Po

NJOHJA E GJUHËVE:

GJUHAKUPTOJFLASSHKRUAJ
ShqipeGjuhe amtareGjuhe amtareGjuhe Amtare
Anglishtjojojo
SerbokroatishtMireMireMire

PËRVOJA E PUNES:

PUNEDHENESIPREJDERITITULLIPAGA VJETORE
DAGJ-Prishtine10 janar 200521.10.2010Bashkpunetor Profesional
Prokuroria Komunale ne Ferizaj22.10.2010-----------Prokuror Publik
Prokuroria Komunale ne Ferizaj27.10.2010-----------U.D.Kryeprokuror

KUALIFIKIME TJERA:
  • Provimi I Jurisprudencës, ( Judikaturës ) 10.04.2004
  • Provimi hyrës për Gjyqtar dhe Prokuror
  • Programi fillestar për Arsimin Ligjor –PFAL, Instituti Gjyqësor i Kosovës, shtator 2008 -dhjetor 2009
PUNA ME KOMPJUTER:
  • MS Win XP, ‘2000.  MS Office package ‘2000, ‘2003. Internet and Intranet web browsing
KURSE TE TJERA DHE TRAJNIME:
  • Participant in the Public Administration Legal Clinic Programme,
  • Attended the one-Semester Course on: Contemporary International Business Transactions.
  • Patent Shoferi, kategoria B

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.