Kontakti

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Kabineti i Kryeprokurorit të Shtetit
Tel: +381/38/200 18 825
Tel:  +381/38/200 18 826

Zyra për Komunikim Publik
Tel: +381/38/200 18 848
Tel:  +381/38/200 18 710
Email: [email protected]

Administrata e  Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit
Tel: +381/38/200 18 820

Recepsioni tek Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit:
Tel: +381/38/200 18 863

Adresa: Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, Rruga Luan Haradinaj, 10000 Prishtinë – Kosovë

Prokuroria Speciale
Prokuroria e Apelit
Prokuroria Themelore Prishtinë
Prokuroria Themelore Gjilan
Prokuroria Themelore Prizren
Prokuroria Themelore Pejë
Prokuroria Themelore Mitrovicë
Prokuroria Themelore Gjakovë
Prokuroria Themelore Ferizaj

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.