Kontakti

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Kabineti i Kryeprokurorit të Shtetit
Tel: +381/38/200 18 825
Tel: +381/38/200 18 826

Zyra për Komunikim Publik

Tel: +381/38/200 18 848
Tel: +381/38/200 18 710
Email: [email protected]

Administrata e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit
Tel: +381/38/200 18 820

Recepsioni tek Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit:
Tel: +381/38/200 18 863

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

Tel: +381/38/200 18 906
+381/ 38/200 18 891

Prokuroria e Apelit

Tel: +381/38/200 18 857
+381/ 38/200 18 867

Prokuroria Themelore në Prishtinë

Tel: +381/38/200 18 711
+381/38/200 18 989

Prokuroria Themelore në Gjilan

Tel: +381/280/320 282
+381/280/ 320 143

Prokuroria Themelore në Prizren

Tel: +381/29/242 216
+381/29/223 163

Prokuroria Themelore në Pejë

Tel: +381/39/422 163
+381/39/422 171

Prokuroria Themelore në Mitrovicë

Tel: +377/44/273 626
+377/44/438 934

Prokuroria Themelore në Gjakovë

Tel: +381/390/323 128
+381/390/324 008

Prokuroria Themelore në Ferizaj

+381/290/326 017
+381/290/ 321 633

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.