Zyra e Kryeprokurorit - Ish - Kryeprokurorët

ISMET KABASHI, ISH KRYEPROKUROR I SHTETIT -

Ismet Kabashi, Ish Kryeprokuror I Shtetit

z. Ismet Kabashi në pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit është emëruar në shkurt të vitit 2010 deri në 05 gusht 2014, ditën kur ka mbushur kohën e pensionimit (65 vjet). Bazuar në Ligjin për Këshillin Prokurorial dhe Ligjin për Prokurorin e Shtetit, Kryeprokurori i Shtetit është kreu i Prokurorisë dhe Këshillit Prokurorial i Kosovës me kompetenca për menaxhimin e përgjithshëm të Sistemit Prokurorial.

Ish -Kryeprokurori Kabashi filloi karrierën e tij si:

• 01.12.1972-03.10.1973 – gjyqtar dhe kryetar i gjykatës në Gjykatën Komunale të Skenderajt,

• 01.10.1974-01.10.1975 – gjyqtar në Gjykatën Komunale në Mitrovicë,

• 01.10.1975-12.07.1978 – gjyqtar në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë,

• 12.07.1978-30.06.1986 – kryeprokuror publik komunal në Mitrovicë,

• 01.07.1986-01.09.1988 – zëvendës kryeprokuror publik në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë,

• 01.09.1988-15.05.1990 – zëvendës kryeprokuror publik në Prokurorinë Publike Krahinore,

• 15.05.1990-29.12.1999 – avokat me seli të zyrës në Mitrovicë,

• 29.12.1999-01.04.2001 – kryeprokuror në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë,

• 01.04.2001-30.06.2004 - avokat me seli të zyrës në Mitrovicë,

• 01.07.2004-16.02.2010 – prokuror në Prokurorinë Publike të Kosovës,

• 16.02.2010- 05.08.2014 – kryeprokuror i Shtetit,

•  01.01.2011- 05.08.2014 – kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.