Prokuroria Themelore Gjilan

Prokuroria Themelore në Gjilan ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Gjilan mbulon territorin e Gjilanit, Kamenicës, Ranillukut, Novobërdës, Vitisë, Kllokotit, dhe Parteshit.  

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 16 prokurorë, 4 bashkëpunëtorë profesional dhe 36 staf mbështetës.

Administrator:
Tefik Dushica
Tel: 0280/320 282
Email: [email protected]

Asistentja Administrative:
Edita Kadriu
Tel: 0280/ 320 143
Email: [email protected]
Adresa: Prokuroria Themelore e Gjilanit, rruga Marie Shllaku pa nr. Gjilan

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.