Prokuroria Themelore Gjakovë

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka juridiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Gjakovë mbulon territorin e Gjakovës, Malishevës dhe Rahovecit.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 10 prokurorë, si dhe 32 staf mbështetës.

Administrator:

Elida Tabaku
Tel: 039o/323 128
Email: [email protected]

Asistentja Administrative:
Lezete Nikoliqi
Tel: 0390/324 008
Email: [email protected]
Adresa: Prokuroria Themelore Gjakovë, rruga Nëna Terezë pa nr. Gjakovë

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.