Prokuroria Themelore Gjakovë

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka juridiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Gjakovë mbulon territorin e Gjakovës, Malishevës dhe Rahovecit.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 10 prokurorë, si dhe 32 staf mbështetës.

Administrator:

Elida Tabaku
Tel: 039o/323 128
Email: [email protected]

Asistentja Administrative:
Lezete Nikoliqi
Tel: 0390/324 008
Email: [email protected]
Adresa: Prokuroria Themelore Gjakovë, rruga Nëna Terezë pa nr. Gjakovë

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.