Prokuroria Themelore Ferizaj

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbulon territorin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpcës dhe Hanit të Elezit.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 9 prokurorë dhe 27 staf mbështetës.

Administrator:
Besnik Nuredini
Tel: 0290/326 017
Email: [email protected]

Asistentja Administrative:
Tel: 0290/ 321 633
Adresa: Prokuroria Themelore e Ferizajt, rruga e Reqakut pa nr.

Lajmet

28 korrik 2016

Njoftim nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

Prishtinë, 28 korrik 2016 –Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), njofton opinion se pas përfundimit tё gërmimeve vlerësuese nё hapësirën e kampusit tё Universitetit tё Prishtinës edhe pёr pikën e tretë dhe tё fundit si vend i dyshuar për mbetje mortore, pёr dy ditё me...