Prokuroria Themelore Ferizaj

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbulon territorin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpcës dhe Hanit të Elezit.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 9 prokurorë dhe 27 staf mbështetës.

Administrator:
Besnik Nuredini
Tel: 0290/326 017
Email: [email protected]

Asistentja Administrative:
Tel: 0290/ 321 633
Adresa: Prokuroria Themelore e Ferizajt, rruga e Reqakut pa nr.

Lajme

13 janar 2017

Komunikatë për media nga Prokurori i Shtetit

Prishtinë, 13 janar 2017 - Prokuroria e Shtetit gjatë ditës së djeshme ka kuptuar për informacione të publikuara në platformën KALLXO.com për dyshime për ryshfet se familjarë të përgjegjëses së gjykatës në Deçan janë përfshirë në një kërkesë për ryshfet me qëllim...