Prokuroria Themelore Ferizaj

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbulon territorin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpcës dhe Hanit të Elezit.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 9 prokurorë dhe 27 staf mbështetës.

Administrator:
Besnik Nuredini
Tel: 0290/326 017
Email: [email protected]

Asistentja Administrative:
Tel: 0290/ 321 633
Adresa: Prokuroria Themelore e Ferizajt, rruga e Reqakut pa nr.

Lajme

23 maj 2017

Me urdhër të Prokurorisë arrestohen shtatë persona në Gjilan

Gjilan, 23 maj 2017 - Me urdhër të Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, Policia e Kosovës, ka arrestuar sot shtatë (7) persona D.D., A.D., E.D., E.S., S.S., B.L. dhe S.S, të dyshuar se kanë kryer veprën penale legalizim i përmbajtjes së rreme nga neni 403 të KPRK-së, dhe për vepra tjera...