Ferizaj - Departamenti për të Mitur

Burim Çerkini -

Burim çerkini

TË DHËNAT PERSONALE:

Emri:        BURIM
Mbiemri:    ÇERKINI
Data e lindjes:    31 Janar 1978
Vendi i lindjes: Ferizaj, Kosovë

KUALIFIKIMI SHKOLLOR :

LLOJI I SHKOLLËSVITI I STUDIMEVEDIPLOMË E FITUAR
Studimet postdiplomike-MASTER- Fakulteti Juridik, Drejtimi Penal2004-2010Jo
Fakulteti Juridik - Universiteti I Prishtinës1996/2002Po
Shkolla e mesme Gjimnazi - Ferizaj1992/93 - 1995/96Po
Shkolla Fillore - Ferizaj1984/85 - 1991/92Po

NJOHJA E GJUHËVE:

GJUHAKUPTOJFLASSHKRUAJ
ShqipeGjuhë amtareGjuhë amtareGjuhë Amtare
AnglishtMireMireMire
SerbokroatishtMireMireMire

PËRVOJA E PUNES:

PUNEDHENESI PREJ DERI TITULLI PAGA VJETORE
Prokuroria komunale ne Ferizaj 22 tetor 2010 ------ Prokuror
Uniocomerce-Silcapor.shpk Qershor 2007 Shtator 2008 Perfaqesues juridik
Terre des hommes Shkurt 2005 Prill 2007 Jurist
Prokuroria Publike Komunale Nentor 2003 Tetor 2004 Jurist-praktikant
Western Union Qershor 2002 Nentor 2003 Nen agjent

KUALIFIKIME TJERA:

  • Provimi I Jurisprudences, ( Judikaturës )
  • Provimi hyres per Gjyqtar dhe Prokuror
  • Programi fillestar për Arsimin Ligjor –PFAL, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Shtator 2008-Dhjetor 2009

PUNA ME KOMPJUTER:

  • MS Win XP, ‘2000.  MS Office package ‘2000, ‘2003. Internet and Intranet web browsing

KURSE TE TJERA DHE TRAJNIME:

  • Participant in the Public Administration Legal Clinic Programme, 27 November, 2001- 15 January, 2002.
  • Attended the one-Semester Course on: Contemporary International Business Transactions.
  • Patent Shoferi, kategoria B

 

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.