Pejë - Departamenti për të Mitur

Lirije Morina -

Lirije Morina

E lindur me 30/10/1956 ne Peje, ku ka kryer shkollimin fillor dhe te mesëm.

Fakultetin Juridik e ka përfunduar pranë Universitetit te Prishtinës.

Ne vitin 1983 ka filluar praktiken pranë PPK-se ne Peje.

Ne vitet 1985/86 ka dhëne provimin profesional dhe atë te Judikatures.

Nga viti 1986 ka ushtruar detyrën e Bashkëpunëtores Profesionale pranë PPK-se ne Peje. Nga viti 2000 ushtroi detyrën e Prokurores Publike Komunale.

Nga viti 2005 anëtare e Shoqatës së Prokurorëve të Kosovës, ndërsa ne vitin 2006 kryetare e kësaj shoqate dega ne Peje.

Aktualisht ushtron detyrën e Kryeprokurores Publike ne Peje.

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.