Pejë - Departamenti për të Mitur

Lirije Morina -

Lirije Morina

E lindur me 30/10/1956 ne Peje, ku ka kryer shkollimin fillor dhe te mesëm.

Fakultetin Juridik e ka përfunduar pranë Universitetit te Prishtinës.

Ne vitin 1983 ka filluar praktiken pranë PPK-se ne Peje.

Ne vitet 1985/86 ka dhëne provimin profesional dhe atë te Judikatures.

Nga viti 1986 ka ushtruar detyrën e Bashkëpunëtores Profesionale pranë PPK-se ne Peje. Nga viti 2000 ushtroi detyrën e Prokurores Publike Komunale.

Nga viti 2005 anëtare e Shoqatës së Prokurorëve të Kosovës, ndërsa ne vitin 2006 kryetare e kësaj shoqate dega ne Peje.

Aktualisht ushtron detyrën e Kryeprokurores Publike ne Peje.

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.