Prizren - Departamenti për të Mitur

Arijana Shajkovci  -

Arijana Shajkovci

Arijana Shajkovci, nga Prizreni e lindur më datën 27.08.1978 në Prizren.

Shkollën fillore dhe të mesmen Gjimnazin e kreu në Prizren.

Juriste e Diplomuar, kreu Fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 2003.

Në vitin 2003 kreu praktikën në Gjykatën Komunale në Prizren.

Nga viti 2004 – 2008 punoi si Nëpunëse Përmbarimore pranë Gjykatën Komunale në Prizren.

Në vitin 2008 u emërua Prokurore në PPK Prizren.

Emërimi dhe Dekretimi si prokuror është bërë nga U.D. së Presidentit të Kosovës më datën 22.10.2010  DP-050-2010.

Nazan Shero -

Nazan Shero

Nga Prizreni e lindur më 15.11.1962 shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Prizren.

Juriste e diplomuar e Universitetit të Prishtinës ku ka diplomuar në vitin 1989.

Në vitin 1986 është punësuar në

Në vitin 2002 kreu Praktikën në Gjykatën  e Qarkut në Prizren.

Në vitin 2003 jam punësuar në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prizren, si Administratore.

Nga viti 2008  jam punësuar si Bashkëpunëtore Profesionale në PPQ në Prizren.

Emërimi dhe Dekretimi si prokurore është bërë nga U.D. së Presidentit të Kosovës më datën 22.10.2010  DP-053-2010.
 

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.