Ferizaj - Departamenti për Krime të Renda

Agron Qalaj -

Agron Qalaj

Rasim	Maloku -

Rasim Maloku

ARSIMIMI:
22.09.2002 – Provimi i Jurisprudencës

1990– Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës

PËRVOJË PUNE:

15.05.2012 – Prokuror Komunal në Prokurorinë Komunale në Ferizaj

22.10.2010-15.05.2012-Gjyqtar në Gjykatën Komunale në Ferizaj

29.05.2004-22.10.2010 – Prokuror Publike Komunale në Prokurorinë Publike Komunale në Ferizaj

12.11.2003-29.05.2004 – Gjyqtar për Kundërvajtje në Lipjan

01.07.2003-12.11.2003 –Administrator në Prokurorinë Komunale në Ferizaj 

14.01.2002-25.06.2003- Bashkëpunëtor i Avokatit Muhamet Beqiri

03.01.2001-31.12.2001-Praktikant në Gjykatën Komunale në Ferizaj

28.12.1999-31.12.2000-Monitor i nëndegës së SHHB “Nëna Terezë” në Dremjak

TRAJNIME DHE AFTËSIME TË TJERA:
Pjesëmarrës në shumë trajnime me tema të ndryshme nga lëmia penale, të organizuara nga IGJK,  UNDP, USAID, Shoqata e Prokurorëve të Kosovës, UE e menaxhuar për AER, NITA etj.

Programet Microsoft Word, Excel, internet.

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.