Ferizaj - Departamenti për Krime të Renda

Agron Qalaj -

Agron Qalaj

Rasim	Maloku -

Rasim Maloku

ARSIMIMI:
22.09.2002 – Provimi i Jurisprudencës

1990– Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës

PËRVOJË PUNE:

15.05.2012 – Prokuror Komunal në Prokurorinë Komunale në Ferizaj

22.10.2010-15.05.2012-Gjyqtar në Gjykatën Komunale në Ferizaj

29.05.2004-22.10.2010 – Prokuror Publike Komunale në Prokurorinë Publike Komunale në Ferizaj

12.11.2003-29.05.2004 – Gjyqtar për Kundërvajtje në Lipjan

01.07.2003-12.11.2003 –Administrator në Prokurorinë Komunale në Ferizaj 

14.01.2002-25.06.2003- Bashkëpunëtor i Avokatit Muhamet Beqiri

03.01.2001-31.12.2001-Praktikant në Gjykatën Komunale në Ferizaj

28.12.1999-31.12.2000-Monitor i nëndegës së SHHB “Nëna Terezë” në Dremjak

TRAJNIME DHE AFTËSIME TË TJERA:
Pjesëmarrës në shumë trajnime me tema të ndryshme nga lëmia penale, të organizuara nga IGJK,  UNDP, USAID, Shoqata e Prokurorëve të Kosovës, UE e menaxhuar për AER, NITA etj.

Programet Microsoft Word, Excel, internet.

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.