Gjakovë - Departamenti për Krime të Renda

Agron Matjani -

Agron Matjani

TE DHENA  PERSONALE
Emri  / Mbiemri        AGRON MATJANI -  Prokuror

Datëlindja        01.10.1962

Vendlindja        Prizren

EDUKIMI DHE KUALIFIKIMI


1976, Shkollën fillore në Prizrenit   
1980, Shkolla e Mesme e  Gjimnazi në Prizren       
1987, Juristi i diplomuar  ne Fakultetin  e Drejtësisë te Universitetit të Prishtinës       
1988 – 1989, Në janar ka filluar punën si Praktikant Gjyqësor në Gjykatën e Qarkut në Prizren       

KARRIERA PROFESIONALE

Në nëntor të vitit 1990 ka filluar si bashkëpunëtor profesional deri në vitin 1993 në Prokurorinë Komunale në Prizren
1993 – 1999, Gjatë këtyre viteve ka punuar në pozitën e Prokurorit Komunal në Prizren.     
2003 – 2010, Prej Korrikut 2003 ka punuar Avokat në Prizren            
Në gusht të vitit 2010 me Vendim të Presidentit të Republikës së Kosovës Dr. Fatmir Sejdiu është dekretuar në funksionin e Prokurorit në Prokurorin e Qarkut në Prizren.

Ali Uka -

Ali Uka

Shpresa Bakija -

Shpresa Bakija

Shpresa Bakija, e lindur me 12.05.1953 në Gjakovë. Fakultetin juridik e kreu me 12.11.1980 në Prishtinë, ndërsa provimin e judikatures e dha më 24.06.1982.

Prej 07.12.1974 gjer më 31.12.1980 punoj në detyra dhe punë të ndryshme në Kuvendin Komunal në Gjakovë.

Me 01.janar 1981 gjer në tetor 1985 punoj si gjyqtare penaliste pranë Gjykatës komunale në Gjakovë.

Nga tetori i 1985 gjer më 31.12.1992 punoj si Gjyqtare e përhershme në Gjykatën Themelore te punës së bashkuar në Gjakovë.

Prej 28.02.1985 gjer më 31.12.1999 punoj si avokate me seli në Gjakovë, dhe nga 01.janari 2000 u emrua si prokurore ne Prokurorin publike komunale ne Gjakovë, ku punoj gjer më 22.11.2010. Gjatë kësaj kohe ka qenë e caktuar si zëvëndëse e Kryeprokurorit.

Me 22.11.2010 në procesin e rimerimit, u emrua në pozitën e Kryeprokurorit të PPK në Gjakovë.

Me dt.20.12.2012 ne procesin e reformimit u riemrua ne poziten e Kryeprokurorit ne Prokurorin Themelore ne Gjakove.
 
Prej dt.së emrimit si Prokurore në PPK në Gjakovë ka ndjekur rregullisht trajnimet e arsimimit ligjor të organizuara nga IGJK dhe  Zyra Amerikane në Prishtinë. Ka qenë në vizitë pune në Gjermani më 2001, ndërsa në nëntor të vitit 2009 në vizitë studimore në SHBA-Karolinën Veriore ku  me theks të veqant ishte eksperiencën e tyre në luftë kundër krimit anti-drog , dhe ka asistue në konferencën dyditore të TASK Force të Karolinës Veriore.

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.