Mitrovicë - Departamenti për Krime të Renda

Ismet Ujkani -

Ismet Ujkani

EMRI DHE MBIEMRI: Ismet Ujkani
DATA  DHE VENDI I LINDJES: 02.08.1959, Vinarc i Poshtëm , komuna e  Mitrovicës
EDUKIMI: Fakulteti Juridik, Prishtinë 1984, Universiteti i Kosovës,
Provimi i Judikaturës, Prishtinë 1988.

PËRVOJA: 

  • Maj 1986 - Mars 1987, Praktikant në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë,
  • Prill 1987 - Dhjetor 1990, zëvendësprokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë,
  • Janar 2000 - Qershor 2007, prokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë,
  • Korrik 2007, prokuror në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë,
  • Maj 2010, i emëruar prokuror në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë.

SEMINARET, TRAJNIMET DHE PROGRAMET E NDJEKURA:

  • Kodit të procedurës penale të Kosovës,
  • Kodit penal të Kosovës,
  • Kodit të etikës,
  • Si dhe trajnime, specializime (penele) dhe programe të veçanta lidhur me Kodet e cekura.

Anëtar i Shoqatës së Prokurorëve Publik të Kosovës dhe aktualisht anëtar i kryesisë të Shoqatës së Prokurorëve Publik të Kosovës.
 

Njazi Rexha  -

Njazi Rexha

I lindur më 24.08.1963 në Mitrovicë .

Shkollën fillore dhe te Mesme i kreu në Mitrovicë ndërsa studimet në Universitetin e Prishtinës- Fakulteti Juridik.

Në vitin 1988 filloi punën si praktikant në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë.

Provimin e Judikaturës e kreu më 25.12.1989.

Që nga viti 2000 e gjer në muajin korrik të vitit 2007 ka punuar prokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë.

Prej vitit 2007 i emëruar prokuror në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë e të cilin funksion e ushtron edhe tani.

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.