Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm

Arian Xhema -

Arian Xhema

INFORMATAT PERSONALE

Datelindja      *  17.05.1978
Nacionaliteti    *  Shqiptare
Statusi civil     *  Banorë I Republikës se Kosovës
Vendi I lindjes   * Duboc - Vushtrri
EDUKIMI
2002  Jurist i diplomuar Universiteti I Prishtinës – Fakulteti Juridik
2011  Studimet Master, Drejtimi Financiar-Juridik
2013  Provimi I Jurisprudencës

EKSPERIENCA
Stacioni Policor Jugu –Drejtoria Rajonale  e Policisë, Prishtinë 16.09.2002.-02.06.2008
Njësia e Trajnimeve për Hetime, Sektori për Trajnime të Specializuara, Drejtoria për Trajnime të Specializuara dhe te Avancuara –Divizioni I Trajnimeve,DPP 02.06.2008
Tani Prokuror i Shtetit në Prokurorin Themelore në Mitrovicë 01.12.2016

GJUHET
Gjuha  amtare – Gjuha Shqipe , 
Gjuha Angleze
Gjuha  Serbo-KroateSEMINARET,TRAJNIMET – KURSET
 
- Kursi "Organized Crime Intelligence and Investigation Technicues Organized” By TADOC 26/30 January 2015 Ankara.
- Kursin " Risk Analysis and Drug Search Techniques” 22/26 December 2014 Organized by TADOK , Kosove
- Kursin "Menaxhimi i vijes se pare “ 19.05.2014 20.06.2014 AKSP
- Kursi  "Training On Victim Support And Protection During Investigations  “ 07/11.10.2013 OSCE
- Kursi "Terrorsim Abusing Religion” 16-20.05.2011OSCE
- Kursi  "Training on curriculum design “ 27.08.2012/07.09.2012 OSCE
- Kursi "Training of the trainers on auto-theft investigations” 01/10.10.2012  OSCE
- Kursi  " Hetimi I  trafikimi me njerz “25.02.2013- 01.03.2013 AKSP
- Kursi "Training of the trainers on investigative interview for Kosovo police” 03/07.12.2012  OSCE
- Kursi "Crisis Managment & crisis /hostage negotiations “ TADOC / ANKARA 07/11.03.2011
  Kursi " Interview and interrogation techniques “TADOC ,ANKARA 17/23.04.2011
- Kursi "Basic emergency vehicle operations course” 10.08.2017 OSCE
- Kursi  "Investigative interviewing course” 19/23.04.2010  OSCE
- Kursi "Non verbal communication and stress menagment course” 28.12.2006  OSCE
- Kursi "Investigation techniques of crimes against sexual immunity”  08/11.05.2012  AKSP
- Kursi "Terrorism abusing religion” 07/11.02.2011  OSCE
- Kursi "Identifying and suppressing terrorist financing training” 07/11.12.2009
- Kursi "Hyrje ne parandalimin e krimeve financiare” 26/30.01.2009 QKSPZH
- Kursi "Themelor mbi hetimin e krimit financiar “02/13.02.2009  QKSPZH
- Kursi "Instructor training programme “24.11.2006  OSCE
- Kursi "Training of trainers on robbery and burglary investigation” 31.08.2015/04.09.2015  OSCE
- Kursi "Training on disaster victim identification “19/21.08.2015  OSCE

 

Besart Mustafa -

Besart Mustafa

Data e lindjes: 14/01/1986 
Vendlinjda: Prishinë 
Shtetësia: Kosovar
Kombësia: Shqiptar

PËRVOJA E PUNËS

07.05.2012- 01.12.2016
Zyrtar i lartë ligjor
Policia e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme. 
    
05.01.2011-02.05.2012
Referent ekzekutues
Gjykata Komunale në Prishtinë

Në vititn 2010
Praktikant
Kuvendi i Republikës së Kosovë, National Democratik Institute (NDI) dhe USAID

Shtator 2009
Praktikant
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Agjencia për Mbështetje të NVM-ve.


ARSIMI DHE TRAJNIMI

07.10.2009-17.04.2012
Ma.Sc i Juridikut- Kushtetues Administrativ   
Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”.

2005-03.03.2009
Baçelor i Drejtësisë
Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës

26.09.2015
Provimi i jurisprudencës

Po ashtu  në Prishtinë kam kryer shkollën e mesme dhe shkollën fillore


Trajnimet e përfunduara:

Programi i mësimit klinik në drejtimin civil, i organizuar nga ABA Rule of Law  Intiative, Fakulteti Juridik dhe USAID, semestri i  parë, 2007-2008.

Legal Research and Writing Seminar, Conducted for students of the Law Faculty, University of  Prishtina, October 2008- January 2009, organized by  ABA-Rule of Law Initiative, Law Faculty, University of Prishtina and USAID.

Legal Ethics and Professional Responsibility Course, conducted for students of the Law Faculty, University of Prishtina, March- June 2009, organized by  ABA-Rule of Law Initiative, Law  Faculty, University of Prishtina and USAID.

Public International Law, International Prishtina Summer University 2009, held at the University of Prishtina from 13 July to 31 July 2009.

“Policy Analysis and Research Training”, National Democratic Institute and the National Conference of State Legislatures, April 23-24, 2010.

Organizationa and Public Relations Skills Training, 12.09.2012-14.09.2012, organized by OSCE.

Trajnimi “Çështjet e Protokollit Shtetëror”, Ministria e Administratës Publike, IKAP, 29 maj 2013.

Trajnimi fillestar për BE, 7-10 dhjetor 2015, Ministria e Administratës Publike, IKAP.

TAIEX Study Visit on Data Protection in the Law Enforcement Sector, Romë, Itali,  27-29 shtator 2016.Gjuha amtare
Gjuha shqipe

Gjuhë  të huaja
Gjuhën angleze
Gjuhën serbe – njohuri themelore

Shkathtësitë  kompjuterike
Zotërim i mirë i  Microsoft Office™ tools


 

Fetije	Bajrami - Shala -

Fetije Bajrami - Shala

Informatat personale

Emri / Mbiemri:
Fetije Bajrami – Shala
Adresa:  Rr. Rifat Vidishiqi 162, 40000 Mitrovicë, Kosovë
Telefoni +377 44 213 383
E-mail [email protected]
Kombësia Shqiptare
Datëlindja 01.07.1963
Gjinia Femër

Përvoja e punës

Data 15.05.2012 -
Pozita Prokurore publike komunale – Mitrovicë
Emri dhe adresa e punëdhënësit Prokuroria e shtetit - Kosovë
Lloji i biznesit apo sektori Gjyqësi

Data: 25.07.2008 – 27.10.2010
Pozita: Prokurore publike komunale – Mitrovicë
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Prokuroria e shtetit – Kosovë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Data: 30.07.2004 – 25.07.2008
Pozita: Bashkëpunëtore profesionale në Prokurorinë komunale Mitrovicë
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Ministria e Drejtësisë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Data: 15.06.2003 – 30.07.2004
Pozita: Referente ekzekutuese - Mitrovicë
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Ministria e Drejtësisë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Data: 01.07.1999 – 01.12.2000
Pozita: Bashkëpunëtore profesionale në Gjykatën komunale - Vushtrri
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Ministria e Drejtësisë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Data: 01.05.1990 – 30.04.1992
Pozita: Praktikante në Gjykaten komunale – Vushtrri
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Ministria e Drejtësisë
Lloji i biznesit apo sektori: Gjyqësi

Edukimi dhe trajnimet

Data: 1982/83 – 1989
Titulli i kualifikimit të fituar: Juriste e Diplomuar
Emri dhe lloji i organizatës që ofron edukimin dhe trajnimin: Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë

Aftësitë dhe kompetencat personale

Gjuha amtare: Shqipe

Gjuhët tjera:

VetëvlerësimTë kuptuaritTë foluritTë shkruarit
Niveli Evropian (*)DëgjimiLeximiInteraksion në të folurProdhim në të folur
AnglezeA2Përdorues elementarA2Përdorues elementarA2Përdorues elementarA2Përdorues elementarA2Përdorues elementar
SerbeA2Përdorues elementarA2Përdorues elementarA2Përdorues elementarA2Përdorues elementarA2Përdorues elementar
Aftësi dhe kompetenca sociale
* Aftësi intelektuale, shoqërore dhe komunikuese.
* Aftësi për të krijuar dhe mbajtur marrëdhenie të mira në punë me njerëz të ndryshëm.
* Aftësi të shkëlqyera organizimi
* Shfaqje të përgjegjësisë për probleme të ndryshme në punë

Aftësi dhe kompetenca organizative
* Aftësi shumë të mira planifikuese dhe organizative
* Aftësi në zgjidhjen e problemeve

Aftësi dhe kompetenca kompjuterike
Njohuri të shkëlqyeshme të MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project), Open Office,

Fikrije Sylejmani -

Fikrije Sylejmani

Fikrije Sylejmani u lind më 07.09.1960 në Mitrovicë. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 1985. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2010.

Jeton në Mitrovicë, është e martuar dhe ka tre fëmijë.

Përvoja e saj më shumë se 27 vite filloi qysh në vitin 1985 si Udhëheqëse e shërbimit të asistencës sociale, përkatësisht Nëpunëse e shërbimeve sociale, në Qendrën për punë sociale në Mitrovicë.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Mitrovice.
 

Naim Beka -

Naim Beka

Ka lindur me 01.03.1964.

Shkollën fillore e ka kryer ne Smrekonicë, shkollën e mesme ekonomike-drejtimi komercial e ka kryer ne Zveqan me datën 05.06.1982.

Në fakultetin jurdik u regjistruar ne vitin akademik 1982-83 dhe ka diplomuar me 28.11.1987.

Sherbimin ushtarak e ka kryer me 23.09.1983 (ne Republikën e Maqedonisë).

Me 20.02.2002 ka dhënë provimin e Kundërvajtjes,ndërkaq provimin e Jurisprudencës e ka dhënë me 22.09.2002.

Pas diplomimit ka krijuar marrëdhënie pune NSH"Industria kimike"e cila vepron ne kuadër te kombinatit "Trepça". Ne ketë ndërmarrje ka punuar si referent për veprimtari normative dhe atë prej datës 24.05.1988 gjer ne fillim te tetorit te vitit 1990 ku pas instalimit te organeve te dhunshme serbe se bashku me rreth 700 punëtorë të tjerë dhunshëm është larguar nga puna.

Gjate vitit 1992 një gjysmevjetori ne kuadrin e shkollës se mesme ekonomike në mënyrë vullnetare, pa pagesë, ka punuar profesor i lendes se Sociologjisë.

Prej datës 24.11.1995 gjer ne shtator te vitit 2000 ka punuar sekretar ne shkollën fillore "Bedri Gjina"-Mitrovicë dhe gjate këtij viti dy muaj ka punuar si sekretar shkolle ne shkollën e mesme te mjekësisë "Xheladin Deda"-Mitrovicë.

Ne gjykatën për Kundërvajtje në Mitrovicë ka punuar si praktikant prej dt 04.12.2000 gjer me 31.12.2002 si bashkpuntor profesional pranë PPK-ës kam punuar prej 01.07.2003 gjer me 10.06.2004 datë kjo kur jam emëruar prokuror komunal pranë PPK-ës ne Mitrovicë ne te cilin vend edhe jam riemëruar.

Radica Milic -

Radica Milic

Emri: Radica
Mbiemri :  Milic
Data e lindjes: 06.02.1976.
Vendi i lindjes: Tutin, Serbi
Adresa: Mitrovicë, Sutjeskë
Statusi familjar: e martuar, nënë e dy fëmijëve

E diplomuar ne fakultetin juridik në Kragujevc  më 30.05.2002.god.
Provimin e Jurisprudencës të përfunduar në vitin 2004.
Studimet Master të përfunduara në vitin 2012.
Anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës që nga viti 2016.
Tani: Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm

Përvoja e punës:

Praktikën e kryer në Gjykatën Komunale në Leposaviq
Bashkëpunëtore profesionale në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë në vitin 2004-2006.
E emëruar për prokurore publike komunale në Mitrovicë në nëntor të vitit 2006.

E riemëruar me dekret më 02.10.2010.për prokuror publik komunal.

Që nga  2010-2012 anëtare Këshillit Drejtues të Institutit Gjyqësorë të Kosovës.

TRAJNIMET:

•    Arsimi i vazhdueshëm Ligjor në Mitrovicë 2003, në organizimin e Qendrës Ligjore të Kosovës 
•    Prerje ilegale e malit 2007. ILEA Budapest
•    Trial Advocacy Traing , prill 6-8 2009.në organizatën NITA
•    Shmangie e tatimit dhe ndjekja penale e veprave penale shmangie e tatimit, më 05-06 maj 2009,KIP
•    Hetimi Prokurorial në rastet komplekse, në organizatën ICITAP
•    Trajnim për trafikimin me njerëz, drogë dhe korrupsionit publik ,në organizatën ICITAP.
•    Cross Examination training,Prishtinë
•    Dhuna në familje, 28-29 maj, Agjensioni për Barazi Gjinore
•    Ndotja e mjedisit jetësorë, ILEA Budapest , nëntor 2015.

Sahit Tmava -

Sahit Tmava

Sahit Tmava, u lind më 07.02.1962 në Shipol, Komuna e Mitrovicës. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e judikatures e kaloi në vitin 2004.

Jeton në Mitrovicë është i martuar dhe ka shtatë fëmijë.

Pas diplomimit përfundoi praktikën në Prokurorinë e Qarkut në Mitrovicë, pastaj nga viti 2002-2004 punoi si Bashkëpunëtor i Lartë për Punë Juridike në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër në KK Mitrovicë, dhe nga korriku 2004 punon si Bashkëpunëtor Profesional, në Prokurorinë e Qarkut në Mitrovicë.

Ka përvojë më shumë 11 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokuror ne Prokurorinë Komunale në Mitrovice.
 

Shpëtim Peci -

Shpëtim Peci

Adresa: Mitrovicë, Rr. ''Lekë Dukagjini', 40000 Mitrovicë (Kosovo)
Tel: (377) 45 202590
Email: [email protected]

1 May 2012–1 Jan 2013
NDI - National Democratic Institute
Kuvendi i Republikes se Kosoves, PRISHTINE (Kosovo)

28 Feb 2013–21 Apr 2016
Zyrtar Ligjor
Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës, Prishtinë (Kosovo)
Departamenti per Bashkepunim Juridik Nderkombtar

22 Apr 2016–1 Dec 2016
Bashkëpuntor Profesional
Gjykata Themelore në Mitrovicë, Mitrovicë (Kosovo)

1 Dec 2016–Present
Prokuror i Shtetit
Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm, Mitrovicë (Kosovo)

2008–2012
Jurist i diplomuar - Bachellor
Universiteti i Prishtines - Fakulteti Juridik, Prishtinë (Kosovo)

2012–Present
Master - Drejtimi Penal
Universiteti i Prishtinës, Prishtinë (Kosovo)

27 Dec 2015
Certifikatë e kryerjes se Provimit te Jurisprudences
Ministria e Drejtësisë, Prishtinë (Kosovo)

Gjuhet
Shqipe
Angleze
Serbe

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.