Arkivi i Konkurseve

Njoftim per Perzgjedhje Perfundimtare - Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtim të Kapaciteteve, një pozitë në KPK/NJSHPP Njoftim - LISTA E KANDIDATEVE QE KANE KALUAR TESTIT ME SHKRIM - Udheheqes i Divizionit per Hulumtime e Ndertimin e Kapaciteteve - Nje (1) PoziteNJOFTIMI I KANDIDATEVE TE PERZGJEDHUR NE LISTEN E NGUSHTE
Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve - Një (1) Pozitë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare, Prokuroria Themelore FerizajNjoftim për përzgjedhjen përfundimtare: Zyrtar për Buxhet dhe Financa, Sekretariati i Këshillit Prokurorial i KosovësNJOFTIM PER PERZGJEDHJEN PERFUNDIMTARE - Zyrtar Ligjor - Prokuroria Themelore Ferizaj NIOFTIM PER PERZGIEDHIEN PERFUNDIMTARE - Zyftar Ligjor - Prokuroria Themelore PrizrenNjoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën: Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2, një (1) pozitë në Sekretariatin e KPK-ësRISHPALLJE KONKURS
Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve, Një (1) pozitë
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave ZMNV FerizajNJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTË E NGUSHTË - ZYRTAR PËR BUXHET DHE FINANCAAnulim i Konkursit - Njoftojmë të gjithë kandidatët të cilët kanë qënë në procës të rëkrutimit sipas konkursit të publikuar më 01.11.2016 ë të mbyllur më datën 15.11.2016 për Pozitën:
Udhëhëqës i Divizionit për Hulumtimë e Ndërtimin e Kapaciteteve
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapiciteteve - KpK/NJSHpp,Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën: Zyrtar Ligjor / Prokuroria Themelore Prizren

Lajme

2 shkurt 2017

UNDP në mbështetje të Prokurorit të Shtetit

Prishtinë, 2 shkurt 2017 - Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, ka pritur sot në takim pune një delegacion të UNDP në Kosovë, të përbërë nga Alessandra Roccasalvo - zevendës Përfaqësuese e Përhershme, Virgjina Dumnica - Menaxhere e portfolios së sundimit të ligjit, Shqipe Neziri Vela – menaxhere e...