Arkivi i Konkurseve

Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit Udhëheqës i Sektorit AdministrativNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN - REFERENT I LARTË - NJË POZITË - PTH. FERIZAJNJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT PËR POZITËN REFERENT I LARTË - NJË POZITË - PROKURORIA THEMELORE GJILANNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT TË PËRZGJEDHUR NË POZITËN ZYRTAR LIGJOR - 2, - PTH. GJILANNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT TË PËRZGJEDHUR NË POZITËN ZYRTAR LIGJOR 1 - ME KOHË TË CAKTUAR - PTH. GJILANNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN ZYRTAR LIGJOR - 2, - PTH. PRISHTINËNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN RECEPSIONIST - ZYRA E KRYEPROKURORIT TË SHTETITNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN RECEPSIONIST - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINËNJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT PËR POZITËN ZYRTAR LIGJOR 2, PTH. FERIZAJ - DY POZITANjoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimitNjoftim për aplikuesit - Vozitës, për Prokurorinë Themelore GjilanNjoftim i kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Zyrtar Administrativ
NJOFTTM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE PJESEMARRES NE PROCEDUREN E REKRUTIMIT - Vozitës në Prokurorinë Speciale është përzgjedhur Albert AbrashiNJOFTTM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE PJESEMARRES NE PROCEDUREN E REKRUTIMIT - Vozitës në Prokurorinë Themelore Ferizaj është përzgjedhur Mensur Hashani

Lajmet

10 gusht 2016

Shkrese nga Prokuroria

Ju falenderoj për shkresën tuaj të cilën e kam lexuar me vëmendje dhe njëkohësisht ju falënderoj sinqerisht për bashkëpunimin e deritanishëm ndërsa që gjej nga përmbajtja e shkresës suaj se shqetësimet e ngritura nga ana juaj janë legjitime dhe në të vërtetë janë shqetësime të...