Mundësi punësimi

 

KËRKESA PËR PUNËSIM - Për staf civil NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT PËR POZITËN REFERENT I LARTË - NJË POZITË - PROKURORIA THEMELORE GJILAN NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT PËR POZITËN ZYRTAR LIGJOR 2, PTH. FERIZAJ - DY POZITA NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN RECEPSIONIST - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN RECEPSIONIST - ZYRA E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN ZYRTAR LIGJOR - 2, - PTH. PRISHTINË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT TË PËRZGJEDHUR NË POZITËN ZYRTAR LIGJOR 1 - ME KOHË TË CAKTUAR - PTH. GJILAN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT TË PËRZGJEDHUR NË POZITËN ZYRTAR LIGJOR - 2, - PTH. GJILAN Njoftim për aplikuesit - Vozitës, për Prokurorinë Themelore Gjilan Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit Njoftim i kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Zyrtar Administrativ
NJOFTTM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE PJESEMARRES NE PROCEDUREN E REKRUTIMIT - Vozitës në Prokurorinë Speciale është përzgjedhur Albert Abrashi Njoftimi i kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim – Zyrtar Ligjor 1, PTH. Gjilan, një (1) pozitë me kohë të caktuar Njoftimi i kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim – Zyrtar Ligjor 2, PTH. Gjilan, një (1) pozitë Njoftim - Anulohet Njoftimi nr. 158/2016 i datës 02.06.2016, që ka të bëjë me Anulimin e procesit të Rekrutimit për Poziten: Udhëheqës i Sektorit Administrativ Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2
Njoftim për ANULIM - Udhëheqës i Sektrorit Administrativ Njoftim për Anulim - Zyrtar për Administratimin e Teknologjisë Informative Mundësi punësimi për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Zyrtar i Financave
Njoftim Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 - Prokuroria Themelore Gjilan
Njoftim Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Vozitës - Prokuroria Themelore Ferizaj
Njoftim Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Vozitës - Prokuroria Speciale (PSRK) në Prishtinë
APLIKACION PËR PROKURORË