Mundësi punësimi

Njoftim për kandidatët që kanë marrë pjesë në Procesin e Rekrutimit, sipas Shpalljes së Brendshme për Avancim të publikuar më datën 20.01.2015 të mbyllur më datën 27.01.2015, për  katër (4) pozita: Mbikëqyrës i Shkrimores në: Për tri Prokuroritë Themelore, anulohet Shpallja e Brendshme për Avancim, ndërsa për Prokurorin Speciale të Republikës së Kosovës, është bërë përzgjedhja e kandidatit (njoftimi mbi përzgjedhjen e keni të bashkëngjitur).
 
1.      Prokurorinë Themelore në Prishtinë një (1) pozitë;
2.      Prokurorinë Themelore Prizren një (1) pozitë dhe në
3.      Prokurorinë Themelore në Gjakovë një (1) pozitë.
 
Prokurorin Themelore në Prishtinë një (1) pozitë;
Komisioni  konstatoi se kandidati nuk i plotëson kriteret e Konkursit, andaj procedura e rekrutuese sipas Shpalljes së Brendshme për Avancim, ANULOHET dhe propozohet publikimi i Konkursit të brendshëm në nivel të Sistemit Prokurorial.
 
Prokurorin Themelore Prizren një (1) pozitë
Komisioni  konstatoi se asnjëri nga kandidatët nuk i ka plotësuar kriteret e Shpalljes së Brendshme për Avancim, ANULOHET dhe propozohet publikimi i Konkursit të brendshëm në nivel të Sistemit Prokurorial.
 
Prokurorin Themelore në Gjakovë një (1) pozitë.
Komisioni  konstatoi se kandidati Arbër Bunjaku i plotëson kushtet, por me një kandidatë nuk mund të bëhet përzgjedhja, andaj ANULOHET, Shpallja e Brendshme për Avancim dhe propozohet publikimi i Konkursit të brendshëm në nivel të Sistemit Prokurorial.