Mundësi punësimi


Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Sekretariatin e ZKPSH Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Prokurorinë Themelore Prishtinë Aplikacioni për prokuror KONKURS TE BRENDSHEM
Për tre (3) vende të lira pune për prokurorë në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
KONKURS TE BRENDSHEM
Për dy (2) vende të lira pune për Prokurorë në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Vendim - KA.Nr.166/2014 - Datë: 17.09.2014 - Refuzohet si e pabazuar ankesa nga Resmije Salihi Haziri, me Nr.947/2014 të datës 29.08.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar për Financa, në Prokurorin Themelore Ferizaj KONKURS PUBLIK Për vende të lira pune për Prokurorë:
a) Nënte (9) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prishtinë;
b) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjilan;
c) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Pejë;
d) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Ferizaj;
e) Tri (3) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjakovë;
f) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prizren.
Vendim KA. Nr. 134/2014 - Datë: 05.09.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Elheme Kelmendi, me Nr976/2014 të datës 04.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën : Referent, në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Artan Abazi Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - jeton Krasniqi ... Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Kujtim Kërqeli Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Selver Zahiri Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Ersan Qavolli KËRKESA PËR PUNËSIM PËR STAF CIVIL