Mundësi punësimi


NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE GJILAN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE GJAKOVË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE PRIZREN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE MITROVICË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Kujtim Kërqeli Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Kushtrim Ademaj Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Arta Gërmizaj Cakaj Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Avni Hyseni Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Albenit Rexhepi KËRKESA PËR PUNËSIM PËR STAF CIVIL