Mundësi punësimi


Aplikacioni për prokuror Vendim - KA.Nr.166/2014 - Datë: 17.09.2014 - Refuzohet si e pabazuar ankesa nga Resmije Salihi Haziri, me Nr.947/2014 të datës 29.08.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar për Financa, në Prokurorin Themelore Ferizaj KONKURS PUBLIK Për vende të lira pune për Prokurorë:
a) Nënte (9) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prishtinë;
b) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjilan;
c) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Pejë;
d) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Ferizaj;
e) Tri (3) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjakovë;
f) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prizren.
Vendim KA. Nr. 134/2014 - Datë: 05.09.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Elheme Kelmendi, me Nr976/2014 të datës 04.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën : Referent, në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Artan Abazi Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - jeton Krasniqi ... Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Kujtim Kërqeli Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Selver Zahiri Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Ersan Qavolli Vendim KA.Nr. 08/2014 Datë: 21.08.2014 Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Agron Çerreti, përkthyes në PTH Prishtinë, e protkolluar me nr. 862/2014 e datës 07.08.2014 të cilën e ka ushtruar i autorizuari tij Avokati Naim Çelaj Vendim KA.Nr. 09/2014 Datë: 21.08.2014 Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Milot Bajrami, protokolluar me Nr. 837/2014 të datës 01.08.2014 Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Prizren Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Pejë NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - Zyrtar për Financa në Prokurorinë Themelore Mitrovicë Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Gjakovë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Ferizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Sekretariatin e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit Njoftim Prokuroria Themelore Gjilan (1) pozitë - Kjo pozitë është anuluar KËRKESA PËR PUNËSIM PËR STAF CIVIL