Vizioni dhe Misioni

Vizioni: Synim kryesor i Prokurorit të Shtetit është luftimi i suksesshëm i krimit në Republikën e Kosovës dhe kontributi në sigurimin e sundimit të ligjit.

Prioritetet kryesore do të jenë ndjekja e suksesshme e krimeve tëluftës, krimit të organizuar, dhe veprave penale që rrënojnë bazat eekonomisë së vendit. Luftimi i këtyre llojeve të krimit duhet të jetësfidë jo vetëm e Prokurorit të Shtetit, por edhe e të gjitha organeveshtetërore dhe e shoqërisë kosovare. Për këtë qëllim do të bashkëpunohetme të gjitha organet për zbatimin e ligjit e sidomos me Policinë eKosovës, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore dhe AgjencioninKosovar Kundër Korrupsionit.

Misioni: Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur dhe funksionet e veta i ushtron në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Gjatë ushtrimit të funksioneve siguron trajtimin e barabartë dhe objektiv të të gjithë personave pa diskriminim në baza kombëtare, gjinore, racore, bindjeve politike, besimit fetar dhe pozitës shoqërore. më shumë

Presidentja Jahjaga takoi Kryeministrin dhe drejtues të institucioneve të sigurisë dhe të gjyqësisë

Prishtinë, 15 shtator 2014 – Presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Atifete Jahjaga takoi Kryeministrin e Kosovës, zotëri Hashim Thaçin, u. D...më shumë

Prokurori i Shtetit dhe Policia e Kosovës të përkushtuara në luftën kundër dukurive negative

Prishtinë, 12 shtator 2014 – Më qëllim të thëllimit të bashkëpunimit, koordinimit dhe bashkërendimit më të mirë të veprimeve të...më shumë

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 9 shtator 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së...më shumë

U. d Kryeprokurori Hoxha ka pritur në takim Ambasadorin e Shqipërisë, Minxhozi

Prishtinë, 8 shtator 2014 – Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Sylë Hoxha, sot ka zhvilluar një takim me Ambasadorin e Republikës së...më shumë